Restel Hotellien eettiset periaatteet

Eettiset periaatteet

Eettiset periaatteet ohjaavat kaikkea toimintaa Restel Hotelleissa. Restel Hotellien hallitus on hyväksynyt Restel Hotellien eettiset periaatteet 20.9.2016. Nämä periaatteet koskevat Restel Hotellien hallituksen jäseniä, johtoa ja työntekijöitä. Edellytämme myös yhteistyökumppaneiltamme sitoutumista vastaaviin vastuullisiin käytäntöihin.

Eettiset periaatteet on jaettu seitsemään osioon:

  1. Liiketoiminnan yleiset periaatteet
  2. Asiakaspalvelun periaatteet
  3. Työnantaja- ja työntekijäperiaatteet
  4. Hankinnan periaatteet
  5. Lahjat ja eturistiriidat
  6. Eettisten periaatteiden noudattaminen
  7. Eettisten poikkeamien raportointi

Eettiset periaatteet löytyvät kokonaisuudessaan liitteenä tämän sivun lopusta.

Tavaran- ja palveluntoimittajat sekä muut yhteistyökumppanit

Edellytämme myös tavaran- ja palveluntoimittajiltamme sitoutumista vastaaviin vastuullisiin käytäntöihin, joita itse noudatamme. Valitessamme yhteistyökumppaneita, heidän pitää pystyä osoittamaan, kuinka ovat omassa toiminnassaan huomioineet mm. sosiaalisen vastuun, eläinten hyvinvoinnin, ympäristön ja muut vastuullisen liiketoiminnan osa-alueet.

Edellytämme tärkeimmiltä yhteistyökumppaneiltamme vuotuista vastuullisuusraporttia, jossa yhteistyökumppani analysoi toimintaansa ympäristö- ja vastuullisuusnäkökulmasta kansainväliset standardit huomioiden.