Restelin hotellit siirtyvät Scandicille

Scandic on ostanut Restelin hotellitoiminnan

Scandic ilmoitti ostavansa Restelin hotelliliiketoiminnan 21.6.2017. Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV)
hyväksyi kaupan 5.12.2017 sillä ehdolla, että Scandic myy yhden hotellin Lahdessa, yhden Porissa ja
yhden Kuopiossa. Lisäksi sopimukseen sisältyi ehto, ettei Scandic osallistu tiettyihin hotelliprojekteihin
Lappeenrannassa ja Vantaalla.

Pro forma -tiedoilla, mikäli hankinta olisi toteutettu tammikuun 1. päivä 2016, se olisi lisännyt Scandicin
liikevaihtoa 203,4 miljoonalla eurolla ja käyttökate olisi kasvanut 13,7 miljoonaa euroa. Myytävien hotellien
liikevaihto oli 2016 noin 8 miljoonaa ja käyttökate noin 1,7 miljoonaa euroa. Scandicin arviot kaupan
taloudellisista vaikutuksista esiteltiin mediatiedotteessa 21.6.2017.

Scandic uskoo hotellipeittonsa laajentamisen mahdollistavan aiemman ilmoituksensa mukaisesti sekä
liikevaihdon että katemarginaalien kasvun tulevien vuosien aikana. Liikevaihtoa on mahdollista nostaa
siirtämällä hotellit Scandic-brändin alle ja vahvistamalla kuluttajatarjontaa Suomen markkinoilla. Lisäksi
kustannusten odotetaan laskevan yhdistämällä hallinto ja hankinnat.

Scandic arvioi, että hankittujen liiketoimintojen kannattavuus, poislukien kolme myytävää hotellia, ylittää
tulevaisuudessa Scandic-konsernin käyttökatetavoitteen, joka on 11 prosenttia.

Lisätiedot:

Aki Käyhkö, toimitusjohtaja, Scandic Hotels Oy
Email: aki.kayhko@scandichotels.com
puh. +358 40 509 98 00

Jan Johansson, Chief Financial Officer
Email: jan.johansson@scandichotels.com
puh. +46 70 575 89 72

Henrik Vikström, Director Investor Relations
Email: henrik.vikstrom@scandichotels.com
puh. +46 709 52 80 06

Scandic Hotels Oy tarjoaa hotellielämyksiä Suomessa yhteensä 70 hotellissa 31 eri paikkakunnalla.
Scandic on Pohjoismaiden johtava hotelliyritys, jolla on toiminnassa tai kehitteillä lähes 280 hotellia ja noin
55 000 hotellihuonetta kuudessa maassa. Scandic työllistää 16 000 tiimiläistä. Scandic Friends on
Pohjoismaisen hotellialan suurin kanta-asiakasohjelma. www.scandichotelsgroup.com

About Scandic: Scandic is the largest hotel company in the Nordic region with 14,400 team members and a network of close to 230 hotels with
about 44,000 hotel rooms in operation and under development. Scandic Friends is the biggest loyalty program in the Nordic hotel
sector with 1.8 million members. Corporate responsibility has always been a part of Scandic’s DNA and Scandic has been named
Best Hotel Brand in the Nordic countries (BDRC). Since December 2, 2015, Scandic has been listed on Nasdaq Stockholm.
www.scandichotelsgroup.com

Tutustu tästä tarkemmin brändimuutokseen ja sen vaikutuksiin.

Kysymyksiä ja vastauksia

Mitä Restelin hotelliketjulle tapahtuu ja suljetaanko hotelleja?

Tietojemme mukaan, Scandicin on tarkoitus jatkaa ja edelleen kehittää nyt ostettujen hotelliketjujen ja hotellien toimintaa.

Mikä on kaupan aikataulu? Milloin siirtyminen Scandiciin tapahtuu?

Kauppa edellyttää kilpailuviranomaisten päätöstä, joka saataneen tämän vuoden lopulla. Tämän jälkeen hotellit siirtyvät Scandicin omistukseen. Hotellit jatkavat Restelin toimipaikkoina kaupan toteutumiseen asti.

Mitä tapahtuu Restelin omistamien hotellien ravintoloille?

Hotellien yhteydessä toimivat ravintolat kuuluvat kauppaan, joten myös ne siirtyvät kaupan yhteydessä Scandicin omistukseen.

Poistuuko Tradekan jäsenten hotelleihin liittyvät jäsenedut kaupan myötä?

Tradekan jäsenedut hotelleihin säilyvät kaupan toteutumiseen asti ennallaan, ja Tradekan jäsenet tulevat jatkossa saamaan etuja myös Scandicin hotelleissa. Tradeka lähettää kesän aikana kaikille jäsenilleen kirjeen, jossa kerrotaan muutoksesta.                                                                                                                                      

Poistuvatko Scandicille myydyt hotellit PINS-, K-Plussa- tai muista kanta-asiakasohjelmista?

Yhteistyö PINS-, K-Plussa ja muiden kanta-asiakasohjelmien kanssa jatkuu toistaiseksi.  Uusi omistaja Scandic päättää aikanaan kanta-asiakasohjelmien jatkosta.

Miten kauppa vaikuttaa jo tehtyihin hotellivarauksiin?

Siirto ei vaikuta varauksiin ja yöpymisiin millään tavalla. Jo tehtyjen varausten siirtyminen tapahtuu hallitusti järjestelmästä toiseen aikanaan